Под ръководството на медицинските специалисти в детското заведение се осъществява: