Мисия

Визия

Основавайки се на своите добри дългогодишни традиции, екипът на ОДЗ№4 ”А.Каралийчев” чрез ежедневната си работа гарантира, че децата растат и се възпитават в хуманна и демократична среда, отговаряща на съвременните изисквания, която задоволява потребностите им и стимулира индивуалното им развитие.