КАНДИДАТСТВАНЕ –ИСОДЗ

Информационна система

Кандидатствай

АКТУАЛНО!

ОЗК ЗАСТРАХОВКИ

ОЗК ОФЕРТА

Седмично меню

Меню-детска градина

Нашата детска градина

  • През месец Април на далечната 1972 година в град София в кв. „Дружба” отваря врати ОДЗ№4”А. Каралийчев”.
  • Помещава се в специално строена масивна сграда, състояща се от четири корпуса, всеки от които е на два етажа. Разполага с плувен басей, музикален салон, методичен кабинет, логопедичен кабинет.
  • Нашите деца имат привилегията да играят в красив, защитен и просторен двор с обособени площатки, богата растителност, което способства децата да растат и се възпитават в екологично чиста среда.
  • В ОДЗ№4 функционират 4 групи в детската ясла за деца от една до три годишна възраст и 10 групи в детската градина за деца от три до седем години.
  • За децата от детската градина се грижи висококвалифициран персонал от 20 педагози, учител по музика, логопед, а за децата от детската ясла педагог и медицински сестри.
  • Всички са утвърдени специалисти с богат опит, както в работата с деца от различен етнос, така и с деца със специални образователни потребности.
  • Помощният персонал е със средно и средно- специално образование и полага непрестанни грижи за осигуряването на безопасна и здравословна среда в отглеждането на децата от 1 до 7 годишна възраст.

Нашите деца

  • Децата са разпределени в групи по възрастов признак.
  • Образованието на децата до 7 години е единство от възпитание, обучение и социалицзация.
  • Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН.